کیفیت آب مورد استفاده در سمپاشی

آب به عنوان اصلی ترین رقیق کننده سموم در دنیا مطرح می باشد و به آن first diluent گفته می شود.

البته برای سموم رقیق کننده های دیگری نیز مانند مواد پارافینی وجود دارد اما آب 99 درصد مبحث رقیق کننده های سموم را به خود اختصاص می دهد و پس از کیفیت فرمولاسیون خود سم می تواند بیشترین اثر را در تاثیر گزاری سم داشته باشد.

اما آب چگونه می تواند کیفیت سم را تحت تاثیر قرار دهدیا اینطور بگوییم چه موادی یا خواصی در آب موجودند که کیفیت سم و سمپاشی را تحت تاثیر قرار می دهند؟؟؟؟؟؟؟

شاید بتوان به سه عامل اساسی اشاره نمود:

۱-مواد معدنی موجود در آب

2-پی اچ آب مصرفی

3-گل آلودگی آب و وجود مواد معلق

 مواد معدنی موجود در آب:

آبهای سطحی و آبهای زیر سطحی در مسیر عبور خود تا محل مصرف مواد معدنی مختلفی را در خود حل می کنند.

کیفیت و میزان این مواد بستگی مستقیمی به محل عبور و کانیها و مواد موجود در مسیر دارد می تواند از محلی به محل دیگر کاملا متفاوت باشد. 

مواد معدنی موجود در آب عمدتا نمکهای محلول یا نمکهایی با ksp پایین می باشند و از آنجایی که هر نمکی از دو بخش کاتیون و آنیون تشکیل شده است انتظار داریم که با تعداد زیادی آنیون و کاتیون سر و کار داشته باشیم. شاید این ساده ترین تعریف باشد.

اما چه کاتیونها و آنیونهایی به طور عام در آبها وجود دارند؟

 از کاتیونهای موجود می توان به کلسیم و منیزیم و سدیم و پتاسیوم و آهن اشاره نمود. از آنیونها نیز می توان به سولفات و کلرید و بی کربنات و نیترات اشاره نمود.

البته کاتیونها و آنیونهای دیگری نیز بسته به محل عبور آب و محل قرار گرفتن سفره ها می تواند وجود داشته باشند.

ولی بیشترین مباحث مربوط به کاتیونها و آنیونهایی است که  نام برده شدند تعدادی از این کاتیونها باعث بوجود آمدن  سختی آب می شوند که عمده این کاتیونها کلسیم و منیزیم  می باشند.

سختی آب به عنوان ملاکی برای  کیفیت  آب شناخته می شود. معمولا مجموع سختی منیزیم  و کلسیم را ما به عنوان سختی کل و ملاکی برای کیفیت آب می دانیم.

 تقسیم بندی کیفیت آبها بر اساس سختی به شرح زیر می باشد:

۱-آبهای نرم سختی کل از 0 تا 60 ppm

2-آبهای متوسط سختی کل از از 60 تا 120 ppm

3-آبهای سخت سختی کل از 120 تا 180 ppm

4-آبهای خیلی سخت با سختی کل بالای 180 ppm

البته این تقسیم بندی مربوط به آبهای آشامیدنی می باشد و با این حساب بسیاری از آبهای مورد استفاده در کشاورزی در تقسیم بندی خیلی سخت قرار می گیرند.

 اما واقعا چه استانداردی برای آبهای مورد استفاده در سمپاشی وجود دارد؟

در آزمایشگاه سموم وقتی که قرار است تست پایداری سموم در آبها انجام شود سه معرف با خواص زیر وجود دارند:

1-معرف A با سختی 20 PPM و پی اچ 6 تا 7

2-معرف D با سختی 500 PPM و پی اچ 7 تا 8

هر سمی پس از ساخت باید توانایی پایداری در این دو معرف را داشته باشد که بکی در واقع آب نرم و دیگری آب خیلی سخت است و معمولا سموم به این تستها پاسخ می دهند.  اما در عمل ما با سختی بیشتری از مقدار گفته شده سر و کار داریم.


نماد اعتماد
ساماندهی
نماد اعتماد
ساماندهی

کلیه حقوق مادی و معنوی و طرح قالب برای سازگان شیمی محفوظ است.